Projectmanagement

Het succes van een project is voor een groot deel afhankelijk van de projectmanager en  de projectaanpak. Op de vraag hoe we dit doen is geen eenduidig antwoord te geven. We hanteren verschillende manieren en methodes zoals Prince2, IPMA of IPM.

Flexibiliteit met een ruggengraat

Onze visie op projectmanagement is “flexibiliteit met een ruggengraat”. Bij de start van een project stellen wij een projectplan op met een aanpak voor kwaliteit, geld en tijd en maken wij afspraken met de opdrachtgever en het projectteam. Voor ons is het nakomen van afspraken vanzelfsprekend. Dit is onze ruggengraat.

Hiernaast weten wij uit ervaring dat elk project verrassingen kent. Hoe hiermee wordt omgegaan is wat onze projectmanagers onderscheidt. Wij ervaren dat je een grote mate van flexibiliteit nodig hebt om verrassingen te kunnen opvangen. Door open te staan voor een alternatieve werkwijze of creatieve oplossingen vergroot je de veerkracht van het projectteam en het succes van het project.

Onze kracht

Onze kracht schuilt in de combinatie van het flexibel kunnen denken / werken met behoud van het projectdoel, gemaakte afspraken en onze betrouwbaarheid.

Vanuit deze visie werken wij al 15 jaar in de bouw en infrawereld, in alle fasen van projecten, van conceptvorming tot en met uitvoering!

Activiteiten

  • Senior projectmanager bouw / infra / energie projecten
  • Opzet van PM Visie / projectaanpak / projectbesturing
  • Projectmanagementplannen
  • Coaching junior projectmanagers
  • Consultant / sparringpartner voor projectmanagers

ProjectmanagementProjectmanagementProjectmanagementProjectmanagementProjectmanagementProjectmanagementProjectmanagement