Professioneel opdrachtgeverschap

Het succes van een bouwopgave is voor een groot deel afhankelijk van de samenwerking tussen het projectteam & stakeholders en de ontwikkelstrategie die bij aanvang geformuleerd wordt. Op de vraag hoe we dit doen is geen eenduidig antwoord te geven. Iedere strategie wordt op maat gemaakt, passend bij de opgave en het projectteam. We werken met verschillende methodes zoals Prince2, IPMA of IPM .

Flexibiliteit met een ruggengraat

Onze visie op professioneel opdrachtgeverschap is “flexibiliteit met een ruggengraat”. Bij de start van een project stellen wij een ontwikkelstrategie op met een aanpak voor kwaliteit, geld en tijd en maken wij afspraken met onze opdrachtgever, de projectmanager en het projectteam. Voor ons is het nakomen van afspraken vanzelfsprekend. Dit is onze ruggengraat.

Hiernaast weten wij uit ervaring dat elke ontwikkeling of bouwopgave verrassingen kent. Hoe hiermee wordt omgegaan is wat ons onderscheidt. Wij ervaren dat je een grote mate van flexibiliteit nodig hebt om verrassingen te kunnen opvangen. Door open te staan voor een alternatieve werkwijze of creatieve oplossingen vergroot je de veerkracht van het projectteam en het succes van het project.

Onze kracht

Onze kracht schuilt in de combinatie van het flexibel kunnen denken / werken met behoud van het projectdoel, gemaakte afspraken en onze betrouwbaarheid.

Vanuit deze visie werken wij al 15 jaar in de bouw en infrawereld, in alle fasen van ontwikkelingen, van conceptvorming tot en met uitvoering!

Activiteiten

  • Senior gedelegeerd opdrachtgever bouw / infra / energie projecten
  • Opzet van visie / ontwikkel- en stakeholderstrategie / projectbesturing
  • Besluitvormingsdocumenten voor directie en bestuur
  • Coaching junior projectmanagers
  • Consultant / sparringpartner voor projectmanagers

Professioneel OpdrachtgeverschapProfessioneel OpdrachtgeverschapProfessioneel Opdrachtgeverschap