Programmamanagement

De programmamanager is primair verantwoordelijk voor de kwalitatieve kant van het programma en stakeholder alignment. Het op één lijn krijgen van alle stakeholders wordt bereikt door primair te sturen op visie en kwaliteit met een duidelijke financiële afbakening en prioritering.

Managing Succesfull Programs

Met behulp van de "Managing Succesfull Programs" methodiek richten wij het programma in voor onze opdrachtgevers, waarbij elk programma een unieke identiteit heeft en de MSP methode praktisch wordt toegepast. Hoe het programma is ingericht en waarop gestuurd wordt is sterk afhankelijk van de visie en de prioriteitsstelling. Sturen op kwaliteit vereist een andere werkwijze dan sturen op planning.

Onze meerwaarde

Onze kracht en meerwaarde bij het besturen van het programma is het sturen op een combinatie van proces en detail. Vanuit onze visie en helikopterview zoomen wij waar nodig in op belangrijke details en komen tot een oplossing door het stellen van kritische vragen.

Onze ervaring met programmamanagement ligt in de bouwsector, infrasector en hoogspanningssector.

Activiteiten

  • MSP gecertificeerde programmamanager
  • Opzet van programma aanpak / besturingssysteem / business case & benefits
  • Aansturing / managen van projectteams
  • Project executive / Projectdirecteur

ProgrammamanagementProgrammamanagementProgrammamanagement