Aanbesteden & tenderen

Elke opdrachtgever wil voor zijn / haar project de best mogelijke opdrachtnemer selecteren. Bij een selectieprocedure door aanbesteding is het formuleren van passende EMVI eisen en selectiecriteria van groot belang om de juiste opdrachtnemer te selecteren.

De beste opdrachtnemer selecteren

De vraag die ons vaak gesteld wordt is op welke manier een selectie uitgevoerd kan worden zodat inschrijvende partijen zich positief kunnen onderscheiden, welke waarde hieraan gekoppeld kan worden en welke mogelijkheden er zijn binnen de Aanbestedingswet.

Samen met onze opdrachtgevers bepalen wij welk aspect voor het specifieke project de meeste toegevoegde waarde heeft.

Aan de hand hiervan formuleren wij selectiecriteria waarmee de beste opdrachtnemer voor het project geselecteerd wordt.

Van adviseur tot volledige begeleiding

Onze dienstverlening voor aanbestedingen kan bestaan uit een adviserende rol of het begeleiden van het volledige traject voor alle soorten aanbestedingen van meervoudig onderhandse selectie tot Europese aanbestedingen. Voor complexe aanbestedingen werken wij samen met andere bedrijven en zelfstandig ondernemers zodat wij alle benodigde deelexpertises in huis hebben.

Hiernaast kunnen wij ook ingehuurd worden door inschrijvende partijen om een aanbesteding te begeleiden of om vanuit het oogpunt van de opdrachtgever en de EMVI criteria een review uit te voeren op de in te dienen stukken.

Activiteiten

  • Opstellen gunningsleidraden / EMVI criteria
  • Opstellen van aanbestedingsdocumenten als N.v.I., beoordelingsmatrix, gunningsbrief
  • Begeleiden van aanbestedingstraject
  • Meervoudig onderhandse aanbesteding tot Europese aanbesteding
  • Tendermanager / schrijver
  • Tender review / beoordeling

Aanbesteden & tenderAanbesteden & tenderAanbesteden & tenderAanbesteden & tenderAanbesteden & tenderAanbesteden & tenderAanbesteden & tenderAanbesteden & tender